ZŠ J. A. Komenského -Sion, Hradec Králové

ZŠ J. A. Komenského -Sion, Hradec Králové

Mandysova 1434/1
500 12 Hradec Králové

Informace o instituci ZŠ J. A. Komenského -Sion, Hradec Králové

Základní škola pro 21. století

individualizovaný plán pro každého žáka

rozvoj nadaných dětí

péče o děti s výukovými problémy

vyvinuto na naší škole

 

bohatý školní program

školní projekty

zapojení ve školním parlamentu

mezinárodní partnerství

široký výběr mimoškolních aktivit

atraktivní školní akce pro žáky i rodiče

 

moderní způsoby výuky

rozvoj čtenářské gramotnosti

osnovy pro praktický život

kvalitní vzdělání

rozvoj celé osobnosti dětí

křesťanské hodnoty výchovy

Kde nás najdete?

Zobrazit